Hoppa till innehåll

Nyhetsbrev november 2020

Nystart för föreningen

Kära medlem/tidigare medlem,

Till sommaren kommer vi äntligen ta första stegen mot en gemensamhetsodling i Långbroparken! Vi hoppas att många är intresserade av att ansluta.

Som ni vet har det varit en utdragen process där tidigare styrelser kämpat hårt för att återuppföra sjukhusets gamla växthus. Ett nytt medborgarförslag på stadsodling har godkänts av Stadsdelsnämnden och det finns nu medel avsatta för anläggning.

På årsmötet i mars 2020 valdes en ny styrelse (där jag är ordförande). Vi har alla ett stort odlingsintresse (flera av oss arbetar professionellt med trädgård/utbildar sig inom trädgård) och är entusiastiska och förhoppningsfulla inför Långbro park trädgårdars framtid.

Odlingarna kommer vara belägna på den plats där den ursprungliga köksträdgården för Långbro sjukhus låg – på gräsplanen bredvid Långbro Värdshus. Närmaste tiden kommer förberedelser göras och landskapsarkitekt anlitas. Under sommaren 2021 kommer vi starta upp odlingarna i liten skala och vi har många idéer på aktiviteter (t.ex odlingskurser). Hoppas du vill vara med i föreningen och arbeta för ett grönare och skönare Långbro park. Vi är tacksamma för input och idéer och alla är välkomna att engagera sig så mycket eller lite man vill.

Årsavgiften för 2020 är 100 kr och vi är tacksamma för alla bidrag även om det är sent på året. Årsavgiften för 2021 är 200kr för fullt medlemskap och kan betalas redan nu. Bankgiro 875-9672 och kom ihåg att ange namn och e-postadress så vi vet vem som skickat in medlemsavgiften. Vi är även tacksamma för ytterligare frivilliga donationer.

Vision: Långbro parks trädgårdar ska utgöra en lokalt förankrad oas fylld av upplevelser och möten mellan människor och det levande.

Mission: Genom ekologisk odlingsverksamhet, designad för tillgänglighet, mångfald, skönhet och platsens historia, utbildar och inspirerar vi till odling samt skapar trygghet och tillhörighet på platsen.

Bästa hälsningar Styrelsen för föreningen Långbro parks trädgårdar

Gm Annika Runnerstam

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *