Hoppa till innehåll

Om föreningen Långbro Parks Trädgårdar

Långbro parks trädgårdar är en förening som vill återskapa odling och trädgård i parken i form av gemensamhetsodlingar. Vi har fått hjälp av stadsdelen i uppbyggnad av strukturen men odlingen och skötseln kommer föreningen sköta. Det är en nystart för föreningen som ju redan funnits ett tag. Nu finns både en ny styrelse och pengar från stadsdelen för nya tag.  

Det hela började med ett mejl som en av de boende i parken skrev till kommunen och presenterade en idé om att bygga upp de växthus som fanns i parken under tiden för Långbro sjukhus.

Idén utmynnade i att en informell grupp samlade sig omkring ett medborgarförslag till kommunen om att skapa odlingsmöjligheter i parken i form av växthus och frilandsodling. I förslaget presenterades tankar omkring ekologisk stadsodling, gemenskapsaktiviteter och nya arbetstillfällen.

Stadsdelsnämnden svarade positivt på förslaget och beslutade om att göra en förstudie för att utreda förutsättningarna för ett sådant projekt.

 

Från början; För att kommunen skulle få en tydlig diskussionspart i projektet bildade intresserade i parken och dess omgivningar 2017-05-04 en ideell förening – Långbro parks trädgårdar.

Föreningen skulle främja återuppbyggnaden och bistå driften av växthusen i Långbro park, främja social samvaro samt bevara och utveckla park- och närmiljö.

Förslaget rann ut i sanden och föreningen somnade lite långsamt in för att 2019 åter vakna i och med att ett nytt medborgarförslag skapades, nu utan växthusåterbyggnad men istället en gemensamhetsodling som fokus. Stadsdelsnämnden hade nu märkt en påse pengar för upprustning av parken där odling och andra funktioner ingick. En ny styrelse bildades och under hösten 2020 arbetade de fram ett förslag på utseende och funktioner för odlingarna. Detta överlämnades till kommunen.     

Om du har någon fråga är du välkommen att skicka ett mail nedan!