Hoppa till innehåll

Välkommen till
Långbro Parks Trädgårdar

På gång hösten och vintern 2023

Torsdagshäng i odlingarna

Till nästa säsong byter vi dag för att få fler att ha möjlighet att vara med i gemenskapen. Varje torsdag kommer vi att ha HÄNG med eller utan program.  

Advent i parken 3 december

Vi kommer ha julpyssel och göra julprydnader. Plats är Godtemplargården, Trummslagargatan 10. kl 12-15. Anmälan till info@langbroparkstradgardar.se behövs så att vi kan köpa lagom med material. Självkostnad för det material man använder men vi bjuder på julfika med glögg. Ta gärna med material som kan användas typ mossa, kottar, nötter, krukor, jultomtar. Återvinning från föregående högtider.   

Årsmöte

Planera redan nu in för årsmöte 19 mars på Långbro värdshus. Vanligt årsmöte plus att vi planerar odlingarna och arbete för säsongen.  

Långbro parks trädgårdar är en förening som vill återskapa odling och trädgård i parken i form av gemensamhetsodlingar. Föreningen har stöd av stadsdelsförvaltningen. 

Odling

Vi odlar mat och blommor gemensamt. Huvudsyftet är att främja biologisk mångfald, uppmuntra till odlande och sociala kontakter.  Skörden delas mellan medlemmarna. 

Möten

Platsen kommer inrymma odlingar men också plats för möten. Vi kommer ordna informationsträffar, hålla kurser, handleda i trädgårdsarbete och odling, ordna möten för speciella grupper, t.ex. skolklasser.  

Mångfald

Föreningen är en plats för alla som delar intresse att odla och mötas, ung eller gammal, novis eller odlingsnörd, boende i närområdet eller längre ifrån men med odlarintresse, alla är välkomna. 

Trädgårdens historia

Området vi kommer ha till förfogande ligger på planen nedanför Överläkarvillan mot Portvaktsstugan i norra delen av parken. I Överläkarvillan har Långbro värdshus idag sin verksamhet. Här har det funnits en trädgård med häckar, gångar och fruktträd som tillhörde den fina upphöjda villan. I parken har det också funnits större odlingsområden och växthus. Växthusen fanns tills för ett antal år sedan men brann ned innan de hann renoveras. 

Långbroparks digitala museum skriver : ”Sedan slutet av 1800-talet var sysselsättning den främsta terapin för de intagna på landets sinnessjukhus. Fysiskt arbete fyllde dagarna med ordning och rutiner. Hårda dagsverk bland äppelträd, på åkrar och i växthus gjorde kroppen trött och dämpade oron.”

”Långbros stora trädgårdsodlingar hade som mest sex växthus och en anställd trädgårdsmästare. Odlingarna gav ett överskott som man sålde vidare till andra sjukhus i Stockholmsområdet. Man odlade främst potatis, rödbetor och vitkål, men här fanns även stora odlingar med äpplen och rabarber för kräm, saft och sylt.”

Vår vision

Långbro parks trädgårdar är en lokalt förankrad oas fylld av upplevelser och möten mellan människor och det levande.

Vår mission

Genom ekologisk odlingsverksamhet, designad för tillgänglighet, mångfald, skönhet och platsens historia, utbildar och inspirerar vi till odling samt skapar trygghet och tillhörighet på platsen.