Hoppa till innehåll

Odlingsplanering

Växtföljd/växelbruk för frisk jord

Växtföljd innebär att du byter odlingsplats för dina grönsaker år från år – så att det är minst fyra år innan du odlar den på samma plats igen. Detta gäller inte snabbväxande grödor som till exempel sallat och spenat.

Anledningen är att vissa sjukdomar är jordbundna och att skadeinsekter kan överleva i jorden över vintern. Att odla samma gröda år efter år kan också orsaka brist på näringsämnen – så kallad jordtrötthet.

Vi delar in växterna i fyra grupper och roterar från år till år. Grupperingen baseras på

  • Näringsbehov
  • Växtfamilj och vad som trivs ihop (vissa sjukdomar och angrepp är bundna till växtfamiljen)

 

Nedan ser du en förenklad bild av vår gruppering, vi har två lådor för varje grupp. Fler växter kan såklart läggas till:

Plan 2024

Dokumentation

För att dokumentera vad vi sått var och när använder vi Odla ätbart app.

Finns på Google Play och i App Store.

Det finns ett premiumkonto för odlingen som Medlemmar i Långbro parks trädgårdar har tillgång till.

Hör av dig till info@langbrotradgardar.se om du är intresserad av att så, förodla och dokumentera och vill vara med i så och förodlingsgruppen. Vi skicka inloggningsinformation.

Bakgrundsinformation

Näringsbehov

Utplacering från år till år