Hoppa till innehåll

Nyhetsbrev 20 november 2020

Kära medlem/tidigare medlem,
Till sommaren kommer vi äntligen ta första stegen mot en gemensamhetsodling i
Långbroparken! Vi hoppas att många är intresserade av att ansluta.
Som ni vet har det varit en utdragen process där tidigare styrelser kämpat hårt för att
återuppföra sjukhusets gamla växthus. Ett nytt medborgarförslag på stadsodling har
godkänts av Stadsdelsnämnden och det finns nu medel avsatta för anläggning.
På årsmötet i mars 2020 valdes en ny styrelse (där jag är ordförande). Vi har alla ett
stort odlingsintresse (flera av oss arbetar professionellt med trädgård/utbildar sig inom
trädgård) och är entusiastiska och förhoppningsfulla inför Långbro park trädgårdars
framtid.

Vision: Långbro parks trädgårdar ska utgöra en lokalt förankrad oas fylld av upplevelser och möten mellan människor och det levande.

Mission: Genom ekologisk odlingsverksamhet, designad för tillgänglighet, mångfald,skönhet och platsens historia, utbildar och inspirerar vi till odling samt skapar trygghet och tillhörighet på platsen.

Odlingarna kommer vara belägna på den plats där den ursprungliga köksträdgården
för Långbro sjukhus låg – på gräsplanen bredvid Långbro Värdshus. Närmaste tiden
kommer förberedelser göras och landskapsarkitekt anlitas. Under sommaren 2021
kommer vi starta upp odlingarna i liten skala och vi har många idéer på aktiviteter (t.ex
odlingskurser). Hoppas du vill vara med i föreningen och arbeta för ett grönare och
skönare Långbro park. Vi är tacksamma för input och idéer och alla är välkomna att
engagera sig så mycket eller lite man vill.
Årsavgiften för 2020 är 100 kr och vi är tacksamma för alla bidrag även om det är sent
på året. Årsavgiften för 2021 är 200kr för fullt medlemskap och kan betalas redan nu.
Bankgiro 875-9672 och kom ihåg att ange namn och e-postadress så vi vet vem som
skickat in medlemsavgiften. Vi är även tacksamma för ytterligare frivilliga donationer.

Bästa hälsningar Styrelsen för föreningen Långbro parks trädgårdar
Gm Annika Runnerstam